ОДЛУКА УО ЗТ РСС О УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ТРЕНЕРА ЗА СЕЗОНУ 2022/2023

Управни одбор Заједнице тренера на 13. седници одржаној у Крагујевцу 11.08.2022. године донео је поред осталих одлука и Одлуку о Условима за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (Супер "А" и Супер "Б" лига).
Такође, анализирана је листа испуњености услова за лиценцирање свих тренера, чланова Заједнице тренера РСС, 

где су унети сви подаци (годишње чланарине, присутва одговарајућим семинарима у зависности од категорије по РИНК-у, као и категорија коју тренер поседује на основу РИНК конвенције. Поменута листа ће бити објављена, како на сајту ЗТ РСС, тако и на фејсбук страници, како би тренери могли да  контактирају са канцеларијом Заједнице тренера и помогну у ажурирању података, у случају да подаци који су на листи не одговарају стварном стању.


ПРИЛОГ: Одлука ЗТ РСС
                 Листа тренера са прегледом испуњености услов за

                 лиценцирање у свим степенима такмичењаДокументи
Lista ispunjenosti uslova za licenciranje po kategorijama
Odluka UO ZT RSS o uslovima za dobijanje licence u Prvom-stepenu takmicenja